ارزش ها

چارچوب رفتاری و سلوک این فروشگاه بر پایه مشتری مداری و برآورده نمودن نیازهای مشتری می باشد.تسهیل در روند خرید و کیفیت خدمات از مهمترین ارزش های این فروشگاه محسوب می شود، کسب رضایت مشتری وظیفه ماست.

ماموریت

این فروشگاه کتاب های آموزشی و منابع آزمونی مطابق با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را در اختیار محصلین، دانشجو یان و همچنین کارآموزان وافرادی که تمایل به گرفتن مدرک بین المللی مهارت را دارند، قرار می دهد.

چشم انداز

شرکت تعاونی توزیعی خاص کارکنان ستاد مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مرکز پخش کتا ب های آموزش و منابع آزمونی فنی و حرفه ای در نظر دارد تمام خدمات خود را از طریق الکترونیکی در اختیار مشتریان در سرتاسر کشور قرار دهد.

TVTOBOOK


شرکت تعاونی توزیعی خاص کارکنان ستاد مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فروشگاه اینترنتی TVTOBOOK مرکز پخش کتا ب های آموزشی و منابع آزمونی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور .

نشانی : تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش جنب درب اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تلفن: 66426669-021 انتقادات و پیشنهادات: 09912011253